ترازوی AND ژاپن

تمامی محصولات و ترازوهای AND ژاپن 

در این دسته ترازوهای موجود and را مشاهده می کنید. قیمت ترازو ها ذکر شده است و امکان خرید ترازو به صورت آنلاین وجود دارد.

ترازوی AND ژاپن 40 محصول وجود دارد

زیرشاخه ها

 • ترازوهای دقت 1 گرم

  تمامی محصولات و ترازوهای AND ژاپن  با دقت 1گرم 

  در این دسته ترازوهای موجود and با دقت و حساسیت یک گرم مشاهده می کنید. قیمت ترازو ها ذکر شده است و امکان خرید ترازو به صورت آنلاین وجود دارد.

 • ترازوهای دقت 0.1 گرم

  تمامی محصولات و ترازوهای AND ژاپن  با دقت 0.1 گرم ( یک دهم گرم ) 

  در این دسته ترازوهای موجود and با دقت و حساسیت یک دهم گرم مشاهده می کنید. قیمت ترازو ها ذکر شده است و امکان خرید ترازو به صورت آنلاین وجود دارد.

 • ترازوهای دقت 0.01 گرم

  تمامی محصولات و ترازوهای AND ژاپن  با دقت 0.01 گرم 

  در این دسته ترازوهای موجود and با دقت و حساسیت یک صدم گرم مشاهده می کنید.

  قیمت ترازو ها ذکر شده است و امکان خرید ترازو به صورت آنلاین وجود دارد.

  دقت این ترازوها برای طلا مناسب است

 • ترازوهای دقت 0.001 گرم

  تمامی محصولات و ترازوهای AND ژاپن  با دقت 0.001 گرم 

  در این دسته ترازوهای موجود and با دقت و حساسیت یک میلی گرم مشاهده می کنید.

  قیمت ترازو ها ذکر شده است و امکان خرید ترازو به صورت آنلاین وجود دارد.

  دقت این ترازوها برای سنگ ها و جواهرات قیمتی  و آزمایشگاه ها مناسب است

 • ترازوهای دقت 0.0001 گرم

  تمامی محصولات و ترازوهای AND ژاپن  با دقت 0.0001 گرم ( یا 0.1 میلی گرم) 

  در این دسته ترازوهای موجود and با دقت و حساسیت یک دهم میلی گرم مشاهده می کنید.

  قیمت ترازو ها ذکر شده است و امکان خرید ترازو به صورت آنلاین وجود دارد.

  دقت این ترازوها برای آزمایشگاه های حساس و ری گیری طلا مناسب است

 • ترازوهای دقت 0.00001 گرم

  تمامی محصولات و ترازوهای AND ژاپن  با دقت 0.00001 گرم ( یا 0.01 میلی گرم) 

  در این دسته ترازوهای موجود and با دقت و حساسیت یک صدم میلی گرم مشاهده می کنید.

  قیمت ترازو ها ذکر شده است و امکان خرید ترازو به صورت آنلاین وجود دارد.

  دقت این ترازوها برای آزمایشگاه های بسیار حساس و ری گیری طلا مناسب است

در صفحه
نمایش 1 - 12 از 40 آیتم
نمایش 1 - 12 از 40 آیتم