• ترازوی AND  مدل GF3000 ساخت ژاپن  ترازوی آزمایشگاهی ، ترازوی طلا فروشی , ترازو 3 کیلویی و ترازو صنعتی و قطعه شمار و ترازوی سه صفر طلا و ... دقت یکصدم(0.01) گرم و ظرفیت 3100 گرم دارای گارانتی و خدمات پس از فروش (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )  

 • ترازوی AND  مدل EK610i ساخت ژاپن ترازوی آزمایشگاهی ، ترازوی طلا فروشی , ترازوی صنعتی و ترازوی قطعه شمار و ترازوی زعفران دقت یک صدم (0.01) گرم و ظرفیت 600 گرم  دارای گارانتی و خدمات پس از فروش (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )

 • ترازوی AND مدل EK3000i ساخت ژاپن ترازوی آزمایشگاهی و توزین زیور آلاتی همچون نقره و ترازو قطعه شمار  و ترازوی صنعتی  و ترازوی زعفران و ... دقت یکدهم (0.1) گرم و ظرفیت 3 کیلو گرم دارای گارانتی و خدمات پس از فروش (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )

 • 2 نقد(ها)

  ترازوی AND مدل HT120 ساخت  ژاپن ترازوی آزمایشگاهی ، ترازوی طلا فروشی و زرگری و ترازو زعفران - مناسب برای وزن کشی های با ظرفیت پایین و دقت بالا ترازوی قابل حمل ( Compact )  دقت یک صدم (0.01) گرم و ظرفیت 120 گرم دارای گارانتی و خدمات پس از فروش (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )

 • ترازوی AND  مدل GR300 ساخت شرکت AND ژاپن ترازوی آزمایشگاهی حساس مورد استفاده در آزمایشگاه های بسیار حساس و ری گیری ها کالیبراسیون کاملا اتوماتیک ( کالیبره داخلی ) ترازوی 5 صفر (دقت 0.1 میلی گرم) و ظرفیت 310 گرم دارای گارانتی و خدمات پس از فروش (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )

 • 1 نقد(ها)

  ترازوی AND مدل FX300 GD ساخت  ژاپن ترازوی  آزمایشگاهی حساس ، صنعتی و  ترازوی جواهرات و ترازوی قیرات ( توزین جواهراتی  مانند برلیان) و ... دقت یک صدم (0.001) گرم و ظرفیت 320 گرم دارای گارانتی و خدمات پس از فروش (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )

 • ترازوی Medi Scale  مدل MP200A ترازوی آزمایشگاهی حساس مورد استفاده در آزمایشگاه های بسیار حساس و ری گیری ها دقت یک صدم (0.0001) گرم و ظرفیت 200 گرم  اتو کالیبره محفظه دار و قابل اتصال به کامپیوتر لودسل آلمانی دارای گارانتی و خدمات پس از فروش (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )  

 • ترازوی AND مدل ET3001A  ترازوی حساس ، ترازوی طلا فروشی , ترازوی زرگری , ترازوی آزمایشگاهی , ترازوی قطعه شمار  و ..... ترازوی ضد ضربه دقت یک صدم (0.01) گرم و ظرفیت 3000 گرم  دارای گارانتی و خدمات پس از فروش (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )

 • ترازوی AND مدل FX3000GD ساخت کشور ژاپن ترازوی آزمایشگاهی حساس ، ترازو زرگری و صنعتی دقت یک صدم (0.01) گرم و ظرفیت 3200 گرم  دارای گارانتی و خدمات پس از  فروش (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )    

 • 1 نقد(ها)

  ترازوی AND  مدل GR200 ساخت شرکت AND ژاپن ترازوی آزمایشگاهی حساس مورد استفاده در آزمایشگاه های بسیار حساس و ری گیری ها کالیبراسیون کاملا اتوماتیک ( کالیبره داخلی ) ترازوی 5 صفر (دقت 0.1 میلی گرم) و ظرفیت 210 گرم  دارای گارانتی و خدمات پس از فروش (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )  

 • ترازوی AND مدل EK300i ساخت کشور ژاپن ترازوی آزمایشگاهی ، ترازوی طلا فروشی , ترازوی صنعتی و ترازوی قطعه شمار و ترازوی زعفران دقت یک صدم (0.01) گرم و ظرفیت 300 گرم دارای گارانتی و خدمات پس از فروش (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )  

 • ترازوی AND مدل EK2000i ساخت ژاپن ترازوی آزمایشگاهی و ترازوی قطعه شمار و  توزین زیور آلاتی همچون نقره و... دقت یکدهم (0.1) گرم و ظرفیت 2 کیلو گرم دارای گارانتی و خدمات پس از فروش (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )  

 • ترازوی رطوبت سنج AND  مدل MX50 ساخت شرکت AND ژاپن ترازوی رطوبت سنج آزمایشگاهی جهت به دست آوردن میزان رطوبت مواد دقت یک هزارم (0.001) وظرفیت 51 گرم دارای گارانتی و خدمات پس از فروش (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )  

 • ترازوی AND مدل HT500 ساخت ژاپن  ترازوی آزمایشگاهی و صنعتی , زیورآلات و ...  قابل حمل (compact) دقت یک دهم (0.1) گرم و ظرفیت 500 گرم دارای گارانتی و خدمات پس از فروش (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )  

 • ترازوی AND  مدل EJ 303 ساخت  ژاپن ترازوی آزمایشگاهی حساس ، ترازوی سنگ و جواهرات قیمتی ( توزین جواهراتی  مانند برلیان ) و... دقت یک میلی گرم و ظرفیت 310 گرم دارای گارانتی و خدمات پس از فروش (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )  

 • ترازوی AND مدل HT3000 ساخت ژاپن  ترازوی قابل حمل (Compact) دقت 1 گرم با ظرفیت 3000 گرم مخصوص آزمایشگاه ها و مراکز صنعتی و .... دارای گارانتی و خدمات پس از فروش (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )  

 • ترازوی AND مدل EK-15kL ساخت شرکت AND ژاپن  ترازوی با ظرفیت و دقت بالا - کاربردهای صنعتی و  قطعه شمار و آزمایشگاهی و ...  دارای کفه بزرگ استیل دقت یک دهم گرم (0.1) ظرفیت 15 کیلوگرم  دارای گارانتی و خدمات پس از فروش (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )

 • ترازوی  AND مدل EK-30kl ساخت شرکت AND ژاپن ترازوی با دقت و ظرفیت بالا - کاربرد های صنعتی و قطعه شمار و آزمایشگاهی و ...  دارای کفه استیل بزرگ دقت یک دهم گرم (0.1) تا 3 کیلوگرم و دقت یک گرم تا 30 کیلوگرم  دارای گارانتی و خدمات پس از فروش (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )

 • ترازوی AND مدل GR120 ساخت ژاپن ترازوی آزمایشگاهی حساس مورد استفاده در آزمایشگاه های بسیار حساس و ری گیری ها کالیبراسیون کاملا اتوماتیک ( کالیبره داخلی ) ترازوی 5 صفر (دقت 0.1 میلی گرم) و ظرفیت 120 گرم دارای گارانتی و خدمات پس از فروش (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )

 • ترازوی AND مدل GF200 ساخت ژاپن ترازوی آزمایشگاهی حساس ، ترازوی صنعتی و ترازو جواهرات (توزین جواهراتی  مانند برلیان) و ... دقت یک هزارم (0.001)گرم وظرفیت 210 گرم دارای گارانتی و خدمات پس از فروش (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )

 • ترازوی AND مدل GF300 ساخت ژاپن ترازوی  آزمایشگاهی حساس ، صنعتی و  ترازوی جواهرات و ترازوی قیرات ( توزین جواهراتی  مانند برلیان) و ... دقت یک هزارم (0.001)گرم و ظرفیت 310 گرم دارای گارانتی و خدمات پس از فروش (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )

 • ترازوی AND مدل GF400 ساخت ژاپن ترازو آزمایشگاهی حساس ، صنعتی و ترازوی جواهرات و ترازو قیرات ( توزین جواهراتی  مانند برلیان )  و ... دقت یک میلی گرم و ظرفیت 410 گرم دارای گارانتی و خدمات پس از فروش (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )

 • ترازوی دیجیتال مدل GF600 ساخت  ژاپن ترازوی آزمایشگاهی حساس ، صنعتی و  ترازوی جواهرات و ترازوی قیرات ( توزین جواهراتی مانند برلیان  ) و ... دقت یک هزارم (0.001) گرم وظرفیت 610 گرم دارای گارانتی و خدمات پس از فروش (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )

 • ترازوی AND مدل GF800 ساخت  ژاپن  ترازوی  آزمایشگاهی  ، ترازو صنعتی , ترازوی جواهرات و ترازو قیرات ( توزین جواهراتی  مانند برلیان ) دقت یک هزارم (0.001) گرم وظرفیت 810 گرم دارای گارانتی و خدمات پس از فروش (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )

 • ترازوی AND مدل GF1000 ساخت  ژاپن ترازوی آزمایشگاهی ، صنعتی و ترازوی جواهرات و ترازوی قیرات (  توزین جواهراتی  مانند برلیان ) دقت یک هزارم (0.001) گرم و ظرفیت 950 گرم دارای گارانتی و خدمات پس از فروش (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )

 • ترازوی AND مدل GF2000 ساخت ژاپن ترازوی آزمایشگاهی ، ترازوی طلا فروشی  , ترازوی دو کیلویی طلا , ترازو صنعتی و ترازو قطعه شمار ترازوی 3 صفر دقت یک صدم (0.01) گرم و ظرفیت 2100 گرم دارای گارانتی و خدمات پس از فروش (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )

 • ترازوی AND  مدل GF3000 ساخت ژاپن  ترازوی آزمایشگاهی ، ترازوی طلا فروشی , ترازو 3 کیلویی و ترازو صنعتی و قطعه شمار و ترازوی سه صفر طلا و ... دقت یکصدم(0.01) گرم و ظرفیت 3100 گرم دارای گارانتی و خدمات پس از فروش (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )  

 • ترازوی AND مدل GF6100 ساخت ژاپن ترازوی آزمایشگاهی ، ترازوی طلا فروشی ظرفیت بالا 6 کیلویی و ترازو صنعتی و قطعه شمار - ترازو بنک داری  و ... دقت یکصدم(0.01) گرم و ظرفیت 6100 گرم دارای گارانتی و خدمات پس از فروش (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )

 • ترازوی AND مدل EK200 i ساخت شرکت AND کشور ژاپن ترازوی آزمایشگاهی ، ترازوی زرگری , ترازوی زعفران و ترازوی صنعتی  و ترازوی قطعه شمار با دقت یک صدم (0.01) گرم و ظرفیت 200 گرم دارای گارانتی و خدمات پس از فروش (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )

 • ترازوی  AND مدل EK410i ساخت  ژاپن ترازوی آزمایشگاهی ، ترازوی طلا فروشی , ترازوی صنعتی و ترازوی قطعه شمار و ترازوی زعفران دقت یک صدم (0.01) گرم و ظرفیت 400 گرم دارای گارانتی و خدمات پس از فروش (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )

 • ترازوی AND  مدل EK610i ساخت ژاپن ترازوی آزمایشگاهی ، ترازوی طلا فروشی , ترازوی صنعتی و ترازوی قطعه شمار و ترازوی زعفران دقت یک صدم (0.01) گرم و ظرفیت 600 گرم  دارای گارانتی و خدمات پس از فروش (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )

 • ترازوی AND مدل EK1200i ساخت ژاپن ترازوی آزمایشگاهی و توزین زیور آلاتی همچون نقره و ترازو قطعه شمار  و ترازوی صنعتی  و ترازوی زعفران و ... دقت یکدهم (0.1) گرم و ظرفیت 1200 گرم دارای گارانتی و خدمات پس از فروش (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )  

 • ترازوی AND مدل EK3000i ساخت ژاپن ترازوی آزمایشگاهی و توزین زیور آلاتی همچون نقره و ترازو قطعه شمار  و ترازوی صنعتی  و ترازوی زعفران و ... دقت یکدهم (0.1) گرم و ظرفیت 3 کیلو گرم دارای گارانتی و خدمات پس از فروش (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )

 • ترازوی AND مدل EK4100i ساخت ژاپن ترازوی آزمایشگاهی و توزین زیور آلاتی همچون نقره و ترازو قطعه شمار  و ترازوی صنعتی  و ترازوی زعفران و ... دقت یکدهم (0.1) گرم و ظرفیت 4 کیلو گرم دارای گارانتی و خدمات پس از فروش (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )

 • ترازوی AND مدل EK6100i ساخت ژاپن ترازوی آزمایشگاهی و توزین زیور آلاتی همچون نقره و ترازو قطعه شمار  و ترازوی صنعتی  و ترازوی زعفران و ... دقت یکدهم (0.1) گرم و ظرفیت 6 کیلو گرم دارای گارانتی و خدمات پس از فروش (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )  

 • ترازوی AND مدل  GP 30K ساخت ژاپن ترازویی با کالیبراسیون اتوماتیک مقاوم در برابر آب و گرد و غبار علمک دار مخصوص آزمایشگاه ها و مراکز صنعتی  دقت یک دهم گرم (0.1) و ظرفیت 30 کیلو گرم دارای گارانتی و خدمات پس از فروش (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )

 • ترازوی AND مدل  GP 32K ساخت ژاپن ترازویی با کالیبراسیون کاملا اتوماتیک  مقاوم در برابر آب و گرد و غبار مخصوص آزمایشگاه ها و مراکز صنعتی  دقت یک دهم گرم (0.1) تا 6100 گرم و دقت یک گرم تا 31 کیلوگرم  دارای گارانتی و خدمات پس از فروش (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )

 • ترازوی AND مدل  EK6000i ساخت  ژاپن مورد استفاده در آزمایشگاه ها و مراکز صنعتی و ترازوی قطعه شمار با دقت یک گرم و ظرفیت 6 کیلو گرم دارای گارانتی و خدمات پس از فروش (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )

 • ترازوی AND  مدل GF4000 ساخت ژاپن  ترازوی آزمایشگاهی ، ترازوی طلا فروشی , ترازو 4 کیلویی و ترازو صنعتی و قطعه شمار و ترازوی سه صفر طلا و ... دقت یکصدم(0.01) گرم و ظرفیت 3100 گرم دارای گارانتی و خدمات پس از فروش (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )

 • 1 نقد(ها)

  ترازوی AND مدل FX300 GD ساخت  ژاپن ترازوی  آزمایشگاهی حساس ، صنعتی و  ترازوی جواهرات و ترازوی قیرات ( توزین جواهراتی  مانند برلیان) و ... دقت یک صدم (0.001) گرم و ظرفیت 320 گرم دارای گارانتی و خدمات پس از فروش (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )

 • ترازوی AND  مدل GR300 ساخت شرکت AND ژاپن ترازوی آزمایشگاهی حساس مورد استفاده در آزمایشگاه های بسیار حساس و ری گیری ها کالیبراسیون کاملا اتوماتیک ( کالیبره داخلی ) ترازوی 5 صفر (دقت 0.1 میلی گرم) و ظرفیت 310 گرم دارای گارانتی و خدمات پس از فروش (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )

 • ترازوی AND مدل GR202 ساخت ژاپن ترازوی آزمایشگاهی مورد استفاده در آزمایشگاه های بسیار حساس و ری گیری ها کالیبراسیون کاملا اتوماتیک ( کالیبره داخلی ) ترازوی 6 صفر (دقت 0.01 میلی گرم) دارای گارانتی و خدمات پس از فروش (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )  

 • 2 نقد(ها)

  ترازوی AND مدل HT120 ساخت  ژاپن ترازوی آزمایشگاهی ، ترازوی طلا فروشی و زرگری و ترازو زعفران - مناسب برای وزن کشی های با ظرفیت پایین و دقت بالا ترازوی قابل حمل ( Compact )  دقت یک صدم (0.01) گرم و ظرفیت 120 گرم دارای گارانتی و خدمات پس از فروش (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )

 • ترازوی AND  مدل GH202 ساخت شرکت AND ژاپن ترازوی آزمایشگاهی  فوق حساس مورد استفاده در آزمایشگاه های بسیار بسیار حساس و ری گیری ها کالیبراسیون کاملا اتوماتیک ( کالیبره داخلی ) ترازوی 6 صفر واقعی با دقت 0.01 میلی گرم یا 0.00001 گرم دارای گارانتی و خدمات پس از فروش (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )  

 • ترازوی  AND مدل GF-30k ساخت شرکت AND ژاپن ترازوی با دقت و ظرفیت بالا - کاربرد های صنعتی و قطعه شمار و آزمایشگاهی و ...  ضد آب - WATER PROOF دارای کفه استیل بزرگ دقت یک دهم گرم (0.1) تا ظرفیت 31 کیلوگرم  دارای گارانتی و خدمات پس از فروش (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )

 • ترازوی AND  مدل HR200 ساخت شرکت AND ژاپن ترازوی آزمایشگاهی حساس مورد استفاده در آزمایشگاه های بسیار حساس و ری گیری ها کالیبراسیون خارجی ترازوی 5 صفر (دقت 0.1 میلی گرم) و ظرفیت 210 گرم  دارای گارانتی و خدمات پس از فروش (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )  

 • ترازوی ضد آب مدل SJ3000wp مقاوم در برابر آب (IP67) و گرد و غبار مخصوص آزمایشگاه ها و مراکز صنعتی  دقت یک دهم گرم ظرفیت 3 کیلوگرم دارای گارانتی و خدمات پس از فروش (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )

 • ترازوی ضد آب مدل SJ30kwp مقاوم در برابر آب (IP67) و گرد و غبار مخصوص آزمایشگاه ها و مراکز صنعتی  مناسب مشاغل مربوط به آبزیان (کشیدن ماهی , میگو و... ) دقت یک گرم ظرفیت 30 کیلوگرم دارای گارانتی و خدمات پس از فروش (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )

 • ترازوی Medi Scale  مدل ET300  ترازوی آزمایشگاهی ، ترازوی طلا فروشی , ترازوی صنعتی و ترازوی قطعه شمار و ترازوی زعفران دقت یک صدم (0.01) گرم و ظرفیت 300 گرم  لودسل آلمانی دارای گارانتی و خدمات پس از فروش (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )

 • ترازوی Medi Scale  مدل ET600  ترازوی آزمایشگاهی ، ترازوی طلا فروشی , ترازوی صنعتی و ترازوی قطعه شمار و ترازوی زعفران دقت یک صدم (0.01) گرم و ظرفیت 600 گرم  لودسل آلمانی دارای گارانتی و خدمات پس از فروش (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )

 • ترازوی Medi Scale  مدل EF1000  ترازوی آزمایشگاهی ، ترازوی طلا فروشی , ترازوی صنعتی و ترازوی قطعه شمار و ترازوی زعفران (دارای واحد مثقال) دقت یک صدم (0.01) گرم و ظرفیت 1000 گرم  محفظه دار و قابل اتصال به کامپیوتر لودسل آلمانی دارای گارانتی و خدمات پس از فروش (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )

 • ترازوی Medi Scale  مدل EF2000  ترازوی آزمایشگاهی ، ترازوی طلا فروشی , ترازوی صنعتی و ترازوی قطعه شمار و ترازوی زعفران (دارای واحد مثقال) دقت یک صدم (0.01) گرم و ظرفیت 2000 گرم  لودسل آلمانی دارای باتری شارژی و نمایشگر اضافه مشتری و قابلیت اتصال به کامپیوتر و پرینتر دارای گارانتی و خدمات پس از فروش (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )

 • ترازوی Medi Scale  مدل EF3000  ترازوی آزمایشگاهی ، ترازوی طلا فروشی , ترازوی صنعتی و ترازوی قطعه شمار و ترازوی زعفران (دارای واحد مثقال) دقت یک صدم (0.01) گرم و ظرفیت 3000 گرم  لودسل آلمانی دارای باتری شارژی و نمایشگر اضافه مشتری و قابلیت اتصال به کامپیوتر و پرینتر دارای گارانتی و خدمات پس از فروش (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )

 • ترازوی Medi Scale مدل DF300 ترازوی آزمایشگاهی حساس ، ترازوی جواهرات , ترازوی یک میلی گرم  و ..... دقت یک هزارم (0.001) گرم و ظرفیت 300 گرم  لودسل آلمانی دارای محفظه و باتری شارژی و قابلیت اتصال به کامپیوتر دارای گارانتی و خدمات پس از فروش (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )

 • ترازوی Medi Scale  مدل MP200 ترازوی آزمایشگاهی حساس مورد استفاده در آزمایشگاه های بسیار حساس و ری گیری ها دقت یک صدم (0.0001) گرم و ظرفیت 200 گرم  محفظه دار و قابل اتصال به کامپیوتر لودسل آلمانی دارای گارانتی و خدمات پس از فروش (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )

 • ترازوی رطوبت سنج Medi Scale  مدل MA50T ترازوی رطوبت سنج آزمایشگاهی جهت به دست آوردن میزان رطوبت مواد دقت یک هزارم (0.001) وظرفیت 50 گرم لامپ هالوژنی - دارای صفحه نمایش لمسی میزان تنظیم درجه حرارت از 50 تا 180 درجه سانتی گراد دارای گارانتی و خدمات پس از فروش (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )

 • ترازوی Medi Scale  مدل MK2000  ترازوی آزمایشگاهی حساس ، ترازوی بدلیجات و صنعتی و .... دقت یک دهم (0.1) گرم و ظرفیت 2000 گرم  لودسل آلمانی دارای باتری شارژی دارای گارانتی و خدمات پس از فروش (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )

 • ترازوی Medi Scale  مدل MK6000  ترازوی آزمایشگاهی حساس ، ترازوی بدلیجات و صنعتی و .... دقت یک دهم (0.1) گرم و ظرفیت 6000 گرم  لودسل آلمانی دارای باتری شارژی قابل اتصال به کامپیوتر دارای گارانتی و خدمات پس از فروش (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )

 • ترازوی Medi Scale  مدل MK10000  ترازوی آزمایشگاهی حساس ، ترازوی بدلیجات و صنعتی و .... دقت یک دهم (0.1) گرم و ظرفیت 10000 گرم  لودسل آلمانی دارای باتری شارژی قابل اتصال به کامپیوتر دارای گارانتی و خدمات پس از فروش (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )

 • ترازوی AND مدل ET300A  ترازوی حساس ، ترازوی طلا فروشی , ترازوی زرگری , ترازوی آزمایشگاهی , ترازوی قطعه شمار  و ..... ترازوی ضد ضربه دقت یک صدم (0.01) گرم و ظرفیت 300 گرم  دارای گارانتی و خدمات پس از فروش (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )

 • ترازوی AND مدل ET600A  ترازوی حساس ، ترازوی طلا فروشی , ترازوی زرگری , ترازوی آزمایشگاهی , ترازوی قطعه شمار  و ..... ترازوی ضد ضربه دقت یک صدم (0.01) گرم و ظرفیت 600 گرم  دارای گارانتی و خدمات پس از فروش (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )

 • ترازوی AND مدل ET1000A  ترازوی حساس ، ترازوی طلا فروشی , ترازوی زرگری , ترازوی آزمایشگاهی , ترازوی قطعه شمار  و ..... ترازوی ضد  ضربه دقت یک صدم (0.01) گرم و ظرفیت 1000 گرم  دارای گارانتی و خدمات پس از فروش (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )

 • ترازوی AND مدل ET2000A  ترازوی حساس ، ترازوی طلا فروشی , ترازوی زرگری , ترازوی آزمایشگاهی , ترازوی قطعه شمار  و ..... ترازوی ضد ضربه دقت یک صدم (0.01) گرم و ظرفیت 2000 گرم  دارای گارانتی و خدمات پس از فروش (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )

 • ترازوی AND مدل ET3000A  ترازوی آزمایشگاهی حساس ، ترازو بدلیجات و ترازوی صنعتی و ... دقت یک دهم (0.1) گرم و ظرفیت 3000 گرم  ترازوی ضد  ضربه دارای گارانتی و خدمات پس از فروش (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )

 • ترازوی AND مدل ET6000A  ترازوی آزمایشگاهی حساس ، ترازو بدلیجات و ترازوی صنعتی و ... دقت یک دهم (0.1) گرم و ظرفیت 6000 گرم  ترازوی ضد ضربه دارای گارانتی و خدمات پس از فروش (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )

 • ترازوی AND مدل ET303A  ترازوی آزمایشگاهی حساس ، ترازوی جواهرات , ترازوی یک میلی گرم  و ..... دقت یک هزارم (0.001) گرم و ظرفیت 300 گرم  دارای گارانتی و خدمات پس از فروش (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )  

 • ترازوی Medi Scale  مدل MP200A ترازوی آزمایشگاهی حساس مورد استفاده در آزمایشگاه های بسیار حساس و ری گیری ها دقت یک صدم (0.0001) گرم و ظرفیت 200 گرم  اتو کالیبره محفظه دار و قابل اتصال به کامپیوتر لودسل آلمانی دارای گارانتی و خدمات پس از فروش (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )  

 • ترازوی AND مدل ET3001A  ترازوی حساس ، ترازوی طلا فروشی , ترازوی زرگری , ترازوی آزمایشگاهی , ترازوی قطعه شمار  و ..... ترازوی ضد ضربه دقت یک صدم (0.01) گرم و ظرفیت 3000 گرم  دارای گارانتی و خدمات پس از فروش (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )

 • ترازوی Medi Scale مدل DF500 ترازوی آزمایشگاهی حساس ، ترازوی جواهرات , ترازوی یک میلی گرم  و ..... دقت یک هزارم (0.001) گرم و ظرفیت 500 گرم  لودسل آلمانی دارای محفظه و باتری شارژی و قابلیت اتصال به کامپیوتر دارای گارانتی و خدمات پس از فروش (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )

 • ترازوی AND مدل ET5001A  ترازوی حساس ، ترازوی طلا فروشی , ترازوی زرگری , ترازوی آزمایشگاهی , ترازوی قطعه شمار  و ..... ترازوی ضد ضربه دقت یک صدم (0.01) گرم و ظرفیت 5000 گرم  دارای گارانتی و خدمات پس از فروش (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )

 • ترازوی NOTEBOOK دقت 0.01 گرم و ظرفیت 500 گرم مناسب برای زعفران و طلافروشی و بدلیجات و قطعات مختلف قابلیت قطعه شمار قابل حمل (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )

 • ترازوی NOTEBOOK دقت 0.1 گرم و ظرفیت 2000 گرم مناسب برای زعفران و بدلیجات و قطعات مختلف قابلیت قطعه شمار قابل حمل (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )    

 • ترازوی AND GULF مدل SF400C دقت 0.01 گرم و ظرفیت 500 گرم مناسب برای زعفران و طلافروشی و بدلیجات و آزمایشگاه و قطعات مختلف قابلیت قطعه شمار دارای محفظه ضد باد قابل استفاده با برق و باتری قابل حمل (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )

 • ترازوی AND GULF مدل SF400D دقت 0.1 گرم و ظرفیت 3000 گرم مناسب برای زعفران و نقره و بدلیجات و آزمایشگاه و قطعات مختلف قابلیت قطعه شمار قابل استفاده با برق و باتری قابل حمل (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )

 • ترازوی  SATRUE مدل SUC-60 ساخت تایوان ترازوی با دقت و ظرفیت بالا - کاربرد های صنعتی و قطعه شمار و آزمایشگاهی و ...  دارای کفه استیل بزرگ دقت یک گرم تا ظرفیت 60 کیلوگرم (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )

 • ترازوی  آشپزخانه ای ساخت شرکت CAMRY و CONSTANT کاربرد های صنعتی و و آزمایشگاهی و  مصارف خانگی و ....  دارای کفه شیشه ای دقت یک گرم تا 5000 گرم قابل حمل قابل استفاده با باتری (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )

 • 4 نقد(ها)

  ترازوی  CAMRY مدل ACS30  ترازوی با دقت و ظرفیت بالا - کاربرد های صنعتی و کارگاهی و  آزمایشگاهی و ...  دارای کفه استیل بزرگ دقت یک  گرم تا ظرفیت 30 کیلوگرم  (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )  

 • ترازوی AND GULF مدل SF400D دقت 0.01 گرم در ظرفیت های 100 و 300 و 500 و 600 گرم مناسب برای زعفران و طلافروشی و بدلیجات و آزمایشگاه و قطعات مختلف قابلیت قطعه شمار قابل استفاده با برق و باتری قابل حمل (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )

 • ترازوی ضد آب مدل SUPER SS مقاوم در برابر آب (IP68) و گرد و غبار مخصوص آزمایشگاه ها و مراکز صنعتی  مناسب مشاغل مربوط به آبزیان (کشیدن ماهی , میگو و... ) دقت یک گرم ظرفیت 30 کیلوگرم دارای گارانتی و خدمات پس از فروش (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )

 • ترازوی ضد آب مدل sw15 مقاوم در برابر آب (IP68) و گرد و غبار مخصوص آزمایشگاه ها و مراکز صنعتی  مناسب مشاغل مربوط به آبزیان (کشیدن ماهی , میگو و... ) دقت یک گرم ظرفیت 15 کیلوگرم دارای گارانتی و خدمات پس از فروش (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )

 • ترازوی AND GULF مدل SF460 دقت 0.01 گرم  ظرفیت های  500  گرم مناسب برای زعفران و طلافروشی و بدلیجات و آزمایشگاه و قطعات مختلف قابلیت قطعه شمار قابل استفاده با برق و باتری قابل حمل (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )

 • ترازوی AND GULF مدل SF460 دقت 0.1 گرم و ظرفیت 3000 گرم مناسب برای زعفران و نقره و بدلیجات و آزمایشگاه و قطعات مختلف قابلیت قطعه شمار قابل استفاده با برق و باتری قابل حمل (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )

 • ترازوی مدل Amput  ترازوی آزمایشگاهی ، ترازوی طلا فروشی , ترازوی صنعتی و ترازوی قطعه شمار و ترازوی زعفران دقت یک صدم (0.01) گرم و ظرفیت 1000 گرم  محفظه دار   (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )

 • ترازوی مدل Amput  مناسب برای زعفران و نقره و بدلیجات و آزمایشگاه و قطعات مختلف دقت یک دهم (0.1) گرم در ظرفیت های 5000 و 6000 و 10000 گرم    (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )

 • ترازوی Amput با دقت 1 گرم کاربرد های صنعتی و آزمایشگاهی و مصارف خانگی و .... دارای کفه استیل قابلیت قطعه شماری (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )

 • ترازوی ضد آب مدل WP30K مقاوم در برابر آب (IP68) و گرد و غبار مخصوص آزمایشگاه ها و مراکز صنعتی  مناسب مشاغل مربوط به آبزیان (کشیدن ماهی , میگو و... ) دقت یک گرم ظرفیت 30 کیلوگرم دارای گارانتی و خدمات پس از فروش (تحویل 1 ساعته ترازو در تهران و 1 روزه در شهرستان ها )

 • ارسال سفارشات

  ترازوها در تهران با پیک بادپا ( موتور یا وانت ) ارسال می شوند و در  شهرستان ها به وسیله تیپاکس یا باربری یا پست ارسال می شوند .

  (ترازوها در همان روزی که سفارش ثبت شوند ارسال می شوند)

 • پشتیبانی

  پشتیبانی تلفنی جهت نصب و تنظیم ترازوها از ساعت 9 تا 17 ( به غیر از روزهای تعطیل ) انجام می شود. باشماره تلفن 66900168-021

 • پرداخت

  شما می توانید به صورت آنلاین در سایت , کارت به کارت و هم در محل خود , سفارشتان را پرداخت و نهایی کنید . ( پرداخت در محل فقط مخصوص تهران )

 • ضمانت ترازو

   همراه با ترازوهای AND یک کارت گارنتی ارائه می شود که تضمین کننده اصل بودن ترازو می باشد. ترازوها دارای یک سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش می باشند.

 • هفت روز ضمانت بازگشت وجه

  در جهت اطمینان خاطر مشتریان عزیز , در صورتی که مشخصات ترازوهای موجود در سایت با ترازویی که برای شما ارسال می شود هرگونه مغایرتی داشته باشد تا هفت روز وجه شما بدون هیچ قید و شرطی برگردانده می شود.

نمادها و مجوزها

تمامی کالا ها و خدمات این فروشگاه ، دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه بوده و فعالیت سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

کوه نور نماد اعتماد را از مرکز توسعه و تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی را دریافت نموده و دارای مجوز برای فعالیت در این صنعت می باشد . جهت اطمینان روی نماد الکترونیکی کلیک کنید تا اطلاعات فروشگاه نمایش داده شود.